SOCIAL MEDIA

Love List

30 Eylül 2014 Salı

Param Yok ; Fikrim Var : Bölüm 2


Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi
Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi, amacı kadınların girişimci olarak iş hayatında ve ekonomik kalkınmada daha aktif rol almalarına destek vermek olan bir projedir. Projenin finansmanı, sürdürülebilir kalkınmanın kadınlara eşit ekonomik fırsatların sunulması ile gerçekleşeceği ve böylece refahın artacağı temel varsayımı ile, Avrupa Birliği tarafından sağlanmaktadır. 24 Temmuz 2007 tarihinde başlayan ve 30 Kasım 2008 tarihine kadar sürecek olan proje, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından, 25 ilde (9 Merkez ve 16 Bağlı Merkez olmak üzere) Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri (ESOB) vasıtası ile yürütülmektedir. Projeye teknik destek, ECORYS liderliğindeki uluslararası konsorsiyum tarafından sağlanmaktadır.
 
Hedefler
Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi’nin iki ana hedefi vardır. İlki, kadın girişimcilere destek vermek üzere, TESK ve ESOB’ların kurumsal yapılarına uygun, sürdürülebilir bir Kadın Girişimciliği Destekleme Merkez Modeli geliştirmek ve uygulamaktır. Merkez Modelinin proje tamamlandıktan sonra ve proje illerinin dışındaki bölgelerde de uygulanabilir olması amaçlanmaktadır. Merkezlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere TESK ve ESOB’larda sorumlu personel için kapasite geliştirme eğitimleri yapılması öngörülmektedir.Proje’nin ikinci ana hedefi ise, kendi işlerini kurmak isteyen kadınlar için girişimcilik eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile küçük işletme sahibi girişimci kadınlar için iş geliştirme eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmasıdır.
 
Beklenen Çıktılar
Projenin uygulanmasıyla,
• Sürdürülebilir bir Kadın Girişimciliğini Destekleme Modelinin geliştirilmiş,
• Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkez Modelinin kurumsal yapısının oluşturulmuş ve Model kapsamında Kadın Girişimciliğini Destekleme merkezlerinin hayata geçirilmiş,
• TESK ve ESOB’ların Proje illeri dışındaki yörelerde de Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkezleri kurabilme kapasitelerinin geliştirilmiş,
• Türkçe eğitim materyallerinin hazırlanmış ve kullanılmış,
• Kadın girişimciliği ile ilgili destek programlarının ve başarı örneklerinin yer aldığı bir web portalı kurulmuş,
• Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkezleri kurmak için rehber el kitabı hazırlanmış,
• Kadın girişimciliği konusunda hem kadınlar arasında hem de genel kamuoyunda farkındalık yaratılmış,
• Yerel eğitmen ve danışman veri tabanı oluşturulmuş,
• 4.500 kadının girşimcilik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmış
olması öngörülmektedir.
 
Ana Faaliyetler
Proje’nin hedeflerine ulaşılması için yürütülecek ana faaliyetler şöyle sıralanabilir:
• Kadın girişimcilerin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının analizi çalışmaları,
• Yerel eğitmen ve danışman veritabanının oluşturulması çalışmaları,
• Eğiticilerin eğitiminin verilmesi,
• Eğitim materyallerinin hazırlanması, basılması ve 25 ilde kadınlara dağıtılması,
• Kadın girişimciliği konusunda farkındalık yaratma, savunuculuk ve tanıtım faaliyetleri yürütülmesi,
• Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkez Modeli geliştirilmesi çalışmaları,
• Kadın Girişimciliğini Destekleme Modeli uygulamalarının yerinde izlenmesi amacıyla yurt dışı çalışma ziyaretleri yapılması,
• Kadın girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması.

 
Proje Uygulama İlleri
Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi 25 ilde yürütülmektedir. Bu illerden dokuzunda Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkezleri, onaltısında ise Kadın Girişimciliğini Destekleme Bağlı Merkezleri kurulması öngörülmüştür.
turkey_map.gif
 
Bağlı Merkezler faaliyetlerini ilgili Merkez’in koordinasyonunda sürdüreceklerdir. Aşağıdaki tabloda Merkezler ve herbir Merkez’le işbirliği içinde çalışan Bağlı Merkezleri gösterilmektedir:
 
 Merkezler Bağlı Merkezler 
Adana Antakya
Ankara Kastamonu, Yozgat, Erzurum
Antalya Muğla
İstanbul Tekirdağ, Kırklareli, Düzce
Konya Eskişehir
Nevşehir Tokat
Malatya Tunceli, Sivas
Manisa Balıkesir, Uşak
Samsun Ordu, Amasya
 
Kadın Girişimciler Eğitim ve Danışmanlık Programı
Bu programın hedefi hem kendi işini kurmayı düşünen kadınlar, hem de hali hazırda küçük işletme sahibi olan kadınlar olup, program 25 ildeki Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkezleri ve Bağlı Merkezleri’nde uygulanacaktır. Programda yerel eğitmenler ve danışmanlar görev alacaktır. Program kapsamında kadınlara çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacaktır:
• İş Kurma Eğitim Programı: İş kurmak isteyenler için 30 saatlik genel girişimcilik eğitimi programı. Program çerçevesinde kadınların kendi işlerini kurup kurmamaya karar vermelerine yardımcı olunacaktır – “özgüven”, “başarılı girişimci nasıl olunur”, “iş fikri nasıl değerlendirilir”,  “müşteriler ve pazar hakkında nasıl bilgi sahibi olunur”, “iş nasıl planlanır”, vb. Yine bu program kapsamında “iş nasıl kurulur” konusu işlenecektir: “iş kurmanın yasal boyutu”, “ilk müşterileri bulma”, “işin finansmanı nasıl sağlanır”, vb. 
• İş Geliştirme Eğitim Programı: Küçük işletme sahibi kadınlara yönelik, her biri 12’şer saatlik, farklı konularda bir dizi eğitim programı. Bu programlarla kadınların işlerini büyütmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Eğitimler, “pazarlama, satış ve tanıtım”, “finans ve muhasebe”, “yönetim ve liderlik”, “strateji ve iş planlama”, “etkin üretim ve kalite”, “insan kaynakları yönetimi”, “finans kaynaklarına erişim”, vb. başlıklar altında verilecektir.  
• İş Kurma ve İş Geliştirme Danışmanlık Programları: Eğitim programlarına katılan kadınlara, kurmayı veya geliştirmeyi düşündükleri işleriyle ilgili konularda yardımcı olmak üzere, birebir ya da grup içinde danışmanlık hizmeti sunulacaktır.
• Deneyim Paylaşım Grup Toplantıları ile İletişim ve İşbirliği Ağı Oluşturma Programları: Grup üyeleri kendileriyle benzer durumları yaşamış kadınlarla biraraya gelme ve deneyimlerini paylaşma, birbirinin yaşadıklarından ders alma ve yerel bazda bir kadın girişimci ağı oluşturma fırsatını bulacaklardır. Diğer yandan, kadın girişimcilere yönelik olarak seminerler düzenlenecektir. Bu seminerlere kadınların talep ettikleri konularda uzmanlar davet edilecek ve konuşmacının bilgi ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaşması sağlanacaktır.
• Bilgilendirme Programı. Kadın Girişimciliğini Destekleme Merkezlerinde, kadın girişimcilerin planlanan eğitimler ve birebir danışmanlık hizmetleri, finansal kaynaklara erişim, görüşülmesi gereken kişiler ve irtibat bilgileri ve benzeri konularda temel bilgilere ulaşabilecekleri “girişimcilik yardım masa”ları kurulma aşamasındadır.
Kadın Girişimciliğini Destekleme Eğitim ve Danışmanlık Programına katılmak üzere başvuranlar arasında; 
  • Eğitim programının yürütüldüğü illerde ikamet eden veya bu illerde sunulan eğitimlere kendi imkanlarıyla gelmeyi kabul eden,
  • en az ilkokul mezunu olan,
  • 60 yaşın altındaki,
  • programa neden katılmak istediklerine karar vermiş ve bunu başvuru formunda işaretlemiş olan kadınlara Eğitim ve Danışmanlık Programına kayıt sırasında öncelik verilecektir. Bşavuru formu için tık tık
   

2 yorum :

  1. Umarım, hem niyeti hem de ihtiyacı olanlara program ulaşır. Bu arada mimlendin.

    YanıtlaSil